Психолого-педагогічні проблеми сільської школи

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Збірник наукових праць внесено до Переліку фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 (до цього моменту журнал було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1-05/6 від 16.12.2009 р.).

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 6291 від 04.07.2002 р

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

У збірнику передбачені рубрики:

  • освіта сучасної України та зарубіжжя;
  • сторінки історії освіти;
  • підготовка вчителя до роботи у ЗСО та початковій школі зокрема;
  • дидактика, методика;
  • інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання;
  • психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня;
  • виховна робота.

Журнал "Психолого-педагогічні проблеми сільської школи" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

20300, м. Умань, вул. Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел.: (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).

Тел.: (+380) -- --- ---- (Коломієць Наталія Андріївна).

Тел./факс: (04744) 3-45-82

Email: vrv.udpu@gmail.com

Email: pppssh.udpu@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор:

Безлюдний О.І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник головного редактора:

Комар О.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, завідувач лабораторії «Модернізації початкової освіти» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар:

Коломієць Н.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.