№ 1 (2019)

Зміст

Статті

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF PDF (English)
Любов Байдюк 6-11
ІДЕЯ ТЬЮТОРСЬКОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF PDF (English)
Людмила Бахмач 12-18
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ШКОЛЯРА – ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Оксана Браславська, Світлана Грабовська 19-26
СЛОВО ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ PDF PDF (English)
Ганна Волошина, Галина Коберник 27-33
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО PDF PDF (English)
Алла Горбатюк 34-40
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ PDF PDF (English)
Світлана Горбулінська, Лідія Боднар 41-49
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ І СУЧАСНИХ ПРАКТИК PDF PDF (English)
Олександр Кірдан 50-56
ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF PDF (English)
Наталія Коломієць, Олена Крикунова 56-63
ІНТЕРАКЦІЯ ЯК ОСНОВА ОСВІТНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF PDF (English)
Ольга Комар 64-70
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF PDF (English)
Ольга Косенчук 71-77
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Алла Кучай 78-84
СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ PDF PDF (English)
Олексій Муковіз, Вадим Веремієнко, Віта Мельничук 85-93
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. PDF PDF (English)
Любов Нос, Галина Бойко 94-99
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА PDF PDF (English)
Дмитро Пріма 100-105
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ PDF PDF (English)
Інна Радюк 106-113
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ PDF PDF (English)
Анна Струк 114-120
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У КАНАДІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF PDF (English)
Богданна Турко 121-126
ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ PDF PDF (English)
Світлана Цимбал-Слатвінська 127-137
РОЛЬ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Оксана Цюняк 138-144
РЕГРЕСИВНІСТЬ ВПЛИВУ РАДЯНСЬКОГО ВЕКТОРУ НА ТРАЄКТОРІЮ ОСВІТНЬОГО ПОСТУПУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF PDF (English)
Микола Чумак 145-151
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF PDF (English)
Олександра Шкуренко 152-162
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Svitlana Balashova, Nataliia Holovko 163-171