№ 2 (2019)

Зміст

Статті

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF PDF (English)
Валентина Авраменко, Любов Пархета 6-13
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Наталія Бахмат 14-21
ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ЛИТВИ PDF PDF (English)
Інна Власова 22-28
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ PDF PDF (English)
Юрій Дзекун 29-35
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ PDF PDF (English)
Павло Дячук, Людмила Перфільєва 36-42
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF PDF (English)
Катерина Житнухіна 43-49
КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Ірина Калиновська 50-58
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Олександр Кірдан 59-66
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У НІДЕРЛАНДАХ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Ангеліна Колісніченко 67-73
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ЧЕСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF PDF (English)
Оксана Костащук 74-80
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF PDF (English)
Юлія Підвальна 81-88
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Валентина Пісняк 89-94
БІНАРНА СПЕЦИФІКА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩІЙ ХУДОЖНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ШКОЛІ PDF PDF (English)
Микола Пічкур 95-102
ПАРАДИГМА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО PDF PDF (English)
Вікторія Полєхіна 103-112
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ PDF PDF (English)
Марія Пукало 113-119
ФОРМУВАННЯ У ФАХІВЦЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF PDF (English)
Наталія П’ясецька, Марина Шпильова 120-127
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF PDF (English)
Людмила Роєнко 128-133
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF PDF (English)
Інна Сяська 134-140
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Андрій Терещук 141-146
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ВИРАЖАЛЬНИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ PDF PDF (English)
Тамара Торчинська 147-155
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Оксана Умрихіна 156-162
КЛАСИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В АСПЕКТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГОПЕДА PDF PDF (English)
Світлана Цимбал-Слатвінська 163-171
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНДИВІДУАЛЬНО СПРЯМОВАНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ PDF PDF (English)
Ірина Цокало (Кожуріна), Наталія Симоненко, Надія Ахтирська 172-181