Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 55 (2016) THE IMPACT OF EDUCATIONAL GAME USE ON YOUNG CHILDREN’S’ FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION Анотація   PDF
Inna Kurlishchuk
 
№ 56 (2017) ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Зоя Сирота, Всеволод Сирота
 
№ 56 (2017) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Олександр Омельчук, Андрій Уруський
 
№ 58 (2018) ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСВІД ОСВІТНЬО-СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ В УМОВАХ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ПРОЛІСОК» Анотація   PDF
Галина Кучер
 
№ 57 (2017) ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД КРАЄЗНАВЧОЇ СКЛАДОВОЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
Наталія Побидайло
 
№ 59 (2018) ІНТЕРАКТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА Анотація   PDF
Галина Коберник
 
№ 58 (2018) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ЕТНОДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОГО НАПРЯМУ Анотація   PDF
Микола Близнюк
 
№ 58 (2018) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Микола Курач, Ігор Ошурко
 
№ 58 (2018) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Наталія Шарошкіна
 
№ 57 (2017) ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ДРУГОКЛАСНИХ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСЬКИХ ШКІЛ НА ПОДІЛЛІ ( КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ ) Анотація   PDF
Тетяна Зузяк
 
№ 55 (2016) ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У 60–80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Єлізавета Барбаш
 
№ 58 (2018) АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ ХІМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Анотація   PDF
Вікторія Валюк
 
№ 58 (2018) АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Ірина Цісарук
 
№ 56 (2017) АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ У СТРУКТУРІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Зоя Возна
 
№ 58 (2018) АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ СКЛАДНИКІВ ДІАДИ «РОЗВИТОК – САМОРОЗВИТОК» Анотація   PDF
Валентин Савош
 
№ 58 (2018) АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ СКЛАДНИКІВ ДІАДИ «РОЗВИТОК – САМОРОЗВИТОК» Анотація   PDF
Валентин Савош
 
№ 59 (2018) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАЛЬНОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ Анотація   PDF
Анна Кифенко
 
№ 54 (2016) АНАЛІЗ(ВЗАЄМОАНАЛІЗ) ТА САМОАНАЛІЗ ПРОВЕДЕНОГО ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Наталія Деньга
 
№ 55 (2016) АНДРАГОГІКА В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Оксана Топчій
 
№ 57 (2017) АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРЕДМЕТУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Павло Дячук, Людмила Перфільєва
 
№ 59 (2018) ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І ШКОЛИ: ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
Вікторія Макарчук
 
№ 59 (2018) ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Анна Харченко, Оксана Смірнова
 
№ 58 (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Валерій Миколайко, Ірина Миколайко
 
№ 54 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Тетяна Четверикова
 
№ 57 (2017) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Галина Безверхня
 
1 - 25 з 204 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>